04655, Kyiv
Polyarnaya Street, home 20, office 311
mariya.aylen@open-palms.com

Program support children with cerebral palsy